Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Τελετή Απονομής

Μαίρη Τσούκαρη, τηλ. : 210 661 7777 (εσωτ. 188), e-mail: [email protected]

Πληροφορίες

Ντάνος Τσάκαλος, τηλ. : 210 661 7777 (εσωτ. 151), e-mail: [email protected]

Υποψηφιότητες

Χάρης Πορέτσης, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 139), e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 152), e-mail: [email protected]

Διοργάνωση

Official Publication